Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora

holiday_finvers

Prosjek isplaćenih plaća u posljednja tri mjeseca utvrđuje se od bruto plaće isplaćene radniku  za redoviti rad, a u izračun je potrebno uključiti sva primanja u novcu i naravi koja su predstavljala plaćanje za rad

Zakonom o radu propisano je pravo radnika na naknadu plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora u visini određenoj kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a najmanje u visini njegove prosječne mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca. U navedeni prosjek potrebno je uračunati sva primanja u novcu i naravi koja su predstavljala naknadu za rad zaposlenika u protekla tri mjeseca prije korištenja godišnjeg odmora.

Navedeni prosjek isplaćenih plaća u posljednja tri mjeseca utvrđuje se od bruto plaće isplaćene radniku  za redoviti rad, a u izračun je potrebno uključiti sva primanja u novcu i naravi koja su predstavljala plaćanje za rad, na primjer:

  • Osnovna ugovorena plaća (temelj: Ugovor o radu, kolektivni ugovor i sl. akti),
  • Dodaci na plaću (rad nedjeljom i blagdanima, rad noću, prekovremeni rad i sl.),
  • Stimulativni dio plaće (npr. stimulacija koja je isplaćena uz plaću za ostvarivanje većih radnih rezultata),
  • Povećanja plaće za minuli rad (godine staža),
  • Povećanja plaće za otežane uvjete rada.

Sve druge isplate koje ne čine sastavni dio plaće radnika (naknade za rad) ne uračunavaju se u prosjek na temelju kojeg se utvrđuje naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora (npr. božićnice, uskrsnice, regres, novčane nagrade zaposlenicima za radne rezultate, potpore za bolovanja i sl.).

Na primjer, ukoliko radnik ima ugovorenu bruto plaću u iznosu 8.000 kuna, a koristi godišnji odmor u trajanju od 10 dana (pod pretpostavkom da radi od ponedjeljka do petka po 8 sati) u mjesecu koji ima fond ukupnih radnih dana 21 – odnosno ukupno radnih sati 168, obračun će biti kako slijedi:

Bruto plaća za redoviti rad od 11 dana – 88 sati: 8.000 kn /168 sati = 47,62 kn/sat;
47,62 x 88 sati koje je radnik radio u tom mjesecu = 4.190,56 kuna – bruto plaća za redoviti rad.
Naknada plaće za godišnji odmor od 10 dana – 80 sati, pod pretpostavkom da je radnik imao uključene stimulacije prilikom isplate plaća zadnja tri mjeseca, pa prosjek plaće iznosi 8.600 kuna:
8.600 kuna/168 sati = 51,19 kuna; 51,19 x 80 sati (godišnji odmor) = 4.095,20 kuna – naknada plaće za godišnji odmor. Prema navedenom obračunu iz primjera, ukupan iznos plaće i naknade plaće za godišnji odmor iznosi 8.285,76 kuna, a na isplatnoj listi obavezno je razdvojiti fond sati za redovan rad koje je radnik odradio i broj sati koji se odnosi na godišnji odmor.

Ukoliko radnik zadnja tri mjeseca nije primao plaću, koja mu iz određenog razloga nije isplaćivana, naknadu plaće za godišnji odmor treba utvrditi u odnosu na plaću koju bi radnik ostvario da je radio. O navedenom postoji Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske  (broj U-III-3228/2004 od 14. veljače 2005., NN br. 29/05.).

Kontaktirajte nas za konzultacije